Top

Schuurschijf Ø 125 mm

FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 400 - 100 stuks

FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 400 - 100 stuks

€ 36,78
(Tijdelijk uitverkocht)
FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 360 - 100 stuks

FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 360 - 100 stuks

€ 36,78
(Tijdelijk uitverkocht)
FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 600 - 100 stuks

FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 600 - 100 stuks

€ 36,78
(Tijdelijk uitverkocht)
FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 800 - 100 stuks

FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 800 - 100 stuks

€ 36,78
(Tijdelijk uitverkocht)
FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 280 - 100 stuks

FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 280 - 100 stuks

€ 36,78
(Tijdelijk uitverkocht)
FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 150 - 100 stuks

FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 150 - 100 stuks

€ 36,78
(Tijdelijk uitverkocht)
FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 1200 - 100 stuks

FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 1200 - 100 stuks

€ 36,78
(Tijdelijk uitverkocht)
FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 120 - 100 stuks

FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 120 - 100 stuks

€ 36,78
(Tijdelijk uitverkocht)
FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 1000 - 100 stuks

FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 1000 - 100 stuks

€ 36,78
(Tijdelijk uitverkocht)
FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 220 - 100 stuks

FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 220 - 100 stuks

€ 36,78
(Tijdelijk uitverkocht)
FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 180 - 100 stuks

FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 180 - 100 stuks

€ 36,78
(Tijdelijk uitverkocht)
FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 240 - 100 stuks

FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 240 - 100 stuks

€ 36,78
(Tijdelijk uitverkocht)
FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 320 - 100 stuks

FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 320 - 100 stuks

€ 36,78
(Tijdelijk uitverkocht)
FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 500 - 100 stuks

FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 500 - 100 stuks

€ 36,78
(Tijdelijk uitverkocht)
FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 100 - 100 stuks

FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 100 - 100 stuks

€ 38,48
(Tijdelijk uitverkocht)
FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 80 - 100 stuks

FINIXA SPDD Schuurschijf pvc drager Ø 125 mm 8 gaten korrel 80 - 100 stuks

€ 39,57
(Tijdelijk uitverkocht)